Relaxačné techniky nám môžu zachrániť srdce

Kardiovaskulárne choroby sú dnes  jednou z významnch príčin úmrtia vo svete a preto sa ich prevencii venuje mimoriadny význam.

Nové štúdie, ktoré boli uverejnené v American Heart Association Journal ukazujú, že 20 minút transcendentálnej meditácie (špeciálna forma relaxácie) denne, nám môže významne pomôcť chrániť naše srdce.

“Špeciálna relaxácia  a meditačné cvičenia dokážu redukovať riziko chorôb srdca tak u zdravých ľudí, ako aj u ľudí, ktorým už boli diagnostikované chrby srdca”, povedal lekár Robert Schneider, vedúci výskumu a riaditeľ Institute for Naural Medicine and Prevention, Iowa, USA.

Štúdia zahŕňala 200 ľudí s obezitou, ktorí boli zaradení buď do programu špeciálnej relaxácie, alebo programu výučby zdravého spôsobu života a stravovania.

Výsledkom štúdie bolo, že ľudia, ktorí praktizovali kurz špeciálnej relaxácie, mali približne dvakrát menšiu
úmrtnosť, problémy s infarktom a mozgovou príhodou, v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa zúčastňovali len prednášok o zdravom životnom štýle.

Ukazuje sa, že špeciálna relaxácia je technikou, ktorá dokáže nastaviť naše telo tak, aby sa chránilo a opravovalo.

?častníci relaxačného programu sedeli so zatvorenými očami dvakrát denne 20 minút, umožniac svojej mysly a telu, aby sa úplne uvolnilo.

Druhá skupina pod vedení profesionálneho inštruktora dostala za úlohu denne sa venovať aspoň 20 minút činnostiam, ktoré prospievajú srdcu, ako napr. cvičenia,  príprava zdravého jedla a diéty.

Obidve skupiny mali  pozitívne výsledky v cvičeniach a znížení konzumácii alkoholu. Približne 40 percent ľudí v oboch skupinách boli fajčiari. Relaxačná skupina vykazovala zníženie fajčenia,  rovnako aj zníženie krvného tlaku a zníženie agresivity v porovnaní s druhou skupinou.

Účastníci boli vyhodnocovaný na začiatku, po troch mesiacoch a každých ďalších 6 mesiacov. Bol im meraný body index, tlak krvi,
hodnotené stravovanie a hospitalizácia v nemocnici.

“Predpokladáme, že redukcia stresu ovládaním spojenia medzi telom a mysľou by mohla významne znížiť riziko tejto epidemickej choroby”, povedal doktor Schneider.

Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Mahesh Yogi 1918-2008 – zakladateľ transcendentálnej meditačnej techniky

 

Tanscendentálna meditačná technika je špeciálna forma meditácie, ktorá bola zavedená v Indii približne v 1950 roku pánom Maharishi Mahesh Yogi a zahŕňa zvuky, alebo mantry  ( opakujúce sa vety ) 15-20 minút denne v sede so zavretými očami.