Bol objavený obrovský “Super Jupiter”

Na základe pozorovaní, ktoré boli urobené zariadením HiCIAO (High Contrast Instrument for the Subaru Next Generation Adaptive Optics) a infračervenou kamerou a spektrografom (IRCS) ktoré sú namontované na Japonskom teleskope na Mauna Kea na Havaji, bola objavená exoplanéta, ktorá má hmotnosť 13-tich Jupiterov.

Nie je ešte isté, či ide o planétu, alebo o malé slnko, tzv. hnedého trpaslíka, hoci spektroskopická analýza ukazuje, že jeho plynné zloženie je podobné iným exoplanétam v iných sústavách.

Kappa Andromeda

Kappa Andromeda

Hnedí trpaslíci sú objekty, ktoré sú dstatočne veľké,
ale nie natoľko, aby sa v nch začala jadrová fúzia. Hviezdy bez fúzie nedokážu svietiť, takže sa považujú za určitý medzistupeň medzi hviezdou a planétou. Napriek tomu, že nedokážu svietiť, teplo vo vnútry produkuje infračervené žiarenie, takže ho teleskopy ako Japonský Subaru IRCS dokážu zachytiť.

Kappa Andromeda, hviezda, okolo kttorej exoplanéta objeha je tiež pomerne zvláštnou hviezdou. Je 2.5 krát ťažšia než slnko, ale je stará len 30 milionov rokov – v porovaní so slnkom ktoré má približne 5 miliárd rokov.

V posledných rokoch sa viedla diskusia na tému, či veľké slnká ako Kappa Andromeda môžu mať planetárny systém. Argumenty za boli stavané na extrapolácii nášho solárneho systému, ale na druhej strane boli názory, že takáto extrapolácia má svoje limity.

Zdá sa, že Kappa Andromeda B ako nazvali túto planétu limity posunula.