Asteroid DA 14 sa blíži k zemi

Bude to až príliš blízko.

15. februára sa očakáva prelet asteroidu vo vzdialenosti len 27700 km od zeme, čo je bližšie než, niektoré telekomunikačné satelity a 10x bližšie než je obežná dráha mesiaca, takže sa teraz počíta presná dráha, aby bolo jasné, či niektorý zo satelitov nebude ovplyvnený.

“Je to to pozoruhodný prelet asteroidu tejto veľkosti,” povedal Paul Chodas výskumný pracovník NASA. “Stáva sa to len raz za pár dekád”.

Obrovská skala, veľkosti polovice futbalového štadióna bol spozorovaný pred rokom v observatóriu La Saga v južnom Španielsku.

Asteroid DA14

Asteroid DA14 – Illustration P. Carril, ESA

nAj keď výpočet trajektórie vylučuje momentálny dotyk so zemou, nie je isté, čo bude v budúcnosti, pretože u asteroidov tejto veľkosti je možné vypočítať presnú dráhu až keď je v určitej vzdialenosti od zeme.

Pravdepodobnosť kolízie asteroidu tejto veľkosti je raz za 1200 rokov a výsledkom by bol lokálne zničenie zeme na úrovni niekoľkých megaton TNT.

 

Curiosity našla na Marse uhlík

NASA Curiosity Mars rover našla na Marse zlúčeniny uhlíka, ale stále ešte nie je jasné, či je to bežné zloženie pôdy na Marse, alebo len kontaminácia z vonku.

Jedným z hlavných cieľov Curiosity je zistiť prítomnosť organických molekúl na Marse vrátane uhlíkových, ktoré sú základnými stavebnými dielcami organického života.

Odobraté vzorky pôdy ktoré boli analyzované v piecke robota ukázali reakciu uhlíka a vodíka s chlorinom a ktorá vytvorila organické molekuly.

Zatiaľ je stále ešte možné, že uhlíkové molekuly nepochádzajú z Marsu, alebo sú len súčasťou anorganických hornín, takže je predčasné predchádzajúce tvrdenie, že o Marse sa budú prepisovať učebnice a bude potrebné overenie.

Data plánujú v NASA neskôr porovnať s konečným cieľom, ktorým je asi 5-kilometrov vysoká hora Aeolis Mons, na
ktorej sa nachádzajú vrstivy staré okolo 3 miliardy rokov, teda pochádzajú z obdobia, keď bol Mars pravdepodobne ešte teplý a vlhký a mohol byť vhodným miestom pre život.

Zdroj: Newscientist

Bol zaznamenaný rekordný výbuch kvazaru v histórii pozorovania

Nedávno zaznamenaný to energie a častíc z kvazaru SDSS J1106+1939  – (quasi-stellar radio source) bol 2 miliardy krát žiarivejší, ako slnko a 100x väčší, ako žiarenie celej našej galaxie.

Kvazary boli pôvodne považované za hviezdy, ale ukazuje sa, že sú to obrovské objekty, ktoré obklopujú čierne diery v strede galaxii.  Zatiaľ čo čierne diery pohlcujú všetko v ich okolí, kvazary, ktoré ich obklopujú, vyvrhujú materiál obrovskou rýchlosťou. Lúč energie a hmoty z kvazaru sa šíri neuveriteľne veľkou rýchlosťou a jeho dosah je približne 1000 svetelých rokov.

Čítať ďalej

Mars Curiosty ochutnala prvú vzorku pôdy

Kúsky jemného piesku a prachu, ktoré tím pracovne nazval Rocknest, boli prvou vzorkou, ktorú Mars Curiosity  vložila do naväčšieho zo svojích prístrojov nazvaného SAM (the Sample Analysis of Mars).

Uložený vo vnútri vozítka, SAM analyzuje chémiu vzoriek a zameriava sa zvlášť na chemické látky, zodpovedajúce prostrediu, ktoré je vhodné pre život. NASA sa zatiaľ vyjadruje obozretne, ale niektoré výsledky analýzy sa vraj zapíšu do učebníc.

SAM

Záznam z ľavej kamery Mastcam na Mars rover Curiosity ukazuje kryty dvoch vstupných lievikov SAM

Vzorka pochádzala z rovnakého materiálu, aký bol analyzovaný nedávno pomocou prístroja CheMin, určeného na
mineralogickú analýzu a ktorý ukázal, že mineralógia Marsu je podobná bazaltickým vulkanickým horninám na Havaji.

Obrázky, ktoré boli zosnímané pomocou Mast Camera na NASA Curiosity rover ukazujú vrchnú časť Marťanskej pôdy nazvanej Rocknest

Obrázky, ktoré boli zosnímané pomocou Mast Camera na NASA Curiosity rover ukazujú vrchnú časť Marťanskej pôdy nazvanej Rocknest

Predým SAM analyzoval vzorky Marťanskej atmosféry, ktorá je 100 x redšia, ako tá na Zemi. Zameriava sa na hľadanie stôp metánu, ktorý by naznačoval výskyt života a CO2. Prvé výsledky naznačujú, že dnešná atmosféra na Marse sa líši
od tej pôvodnej a pravdepodobne vrchné vrstvy atmosféry Marsu postupne unikli do medziplanetárneho priestoru.

Paul Mahaffy , ktorý je šéfom výzkumu v NASA Goodard Space Flight Center povedal, že urobili množstvo analýz a plánujú ďalšie vzorky, aby potvrdili analýzu.

Zdroj: NASA

 

Bol objavený obrovský “Super Jupiter”

Na základe pozorovaní, ktoré boli urobené zariadením HiCIAO (High Contrast Instrument for the Subaru Next Generation Adaptive Optics) a infračervenou kamerou a spektrografom (IRCS) ktoré sú namontované na Japonskom teleskope na Mauna Kea na Havaji, bola objavená exoplanéta, ktorá má hmotnosť 13-tich Jupiterov.

Nie je ešte isté, či ide o planétu, alebo o malé slnko, tzv. hnedého trpaslíka, hoci spektroskopická analýza ukazuje, že jeho plynné zloženie je podobné iným exoplanétam v iných sústavách.

Kappa Andromeda

Kappa Andromeda

Čítať ďalej

Voda na Marse

Pred miliardami rokov stekalo po svahoch krátera Gale dosť vody na to, aby prenieslo štrk do jeho stredu. Zistila to sonda Curiosity a nedávno to publikovali členovia NASA na tlačovej konferencii.

Mars Curiosity

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Zalomený tvar 15 cm hrubej vrstvy odhaľuje kúsky skaly zaguľatenej do štrkovej guľatosti v prúde vody.

Orbitálne snímky ukazujú, že v blízkosti sklonu krátera Gale sa určite nachádzal bol útvar kónického tvaru, ktorý vznikál, keď sa voda so sedimentami rozlievala po stenách krátera.