Bol zaznamenaný rekordný výbuch kvazaru v histórii pozorovania

Nedávno zaznamenaný to energie a častíc z kvazaru SDSS J1106+1939  – (quasi-stellar radio source) bol 2 miliardy krát žiarivejší, ako slnko a 100x väčší, ako žiarenie celej našej galaxie.

Kvazary boli pôvodne považované za hviezdy, ale ukazuje sa, že sú to obrovské objekty, ktoré obklopujú čierne diery v strede galaxii.  Zatiaľ čo čierne diery pohlcujú všetko v ich okolí, kvazary, ktoré ich obklopujú, vyvrhujú materiál obrovskou rýchlosťou. Lúč energie a hmoty z kvazaru sa šíri neuveriteľne veľkou rýchlosťou a jeho dosah je približne 1000 svetelých rokov.

Vedci teraz uvažujú o tom, že takéto pozorovanie by mohlo pmôcť vysvetliť, aký je vplyv kvazarov na formovanie galaxií a ako je zviazaná hmota galaxií s centrálnou čiernou dierou.

Natum Arav z Viginia Tech
piovedal, že zaznamenali dosiaľ najväčší výtrysk enegrie aký bol doteraz pozorovaný. Takmer 5x viac ako najväčšie predchádzajúce kvazary. Na takéto udalosti sa čaká desiatky rokov.

Je to prvý krát, keď bol tok energie a hmoty zaznamenaný na úrovni, ktorá bola len teoretickou veličinou.