Mars Curiosty ochutnala prvú vzorku pôdy

Kúsky jemného piesku a prachu, ktoré tím pracovne nazval Rocknest, boli prvou vzorkou, ktorú Mars Curiosity  vložila do naväčšieho zo svojích prístrojov nazvaného SAM (the Sample Analysis of Mars).

Uložený vo vnútri vozítka, SAM analyzuje chémiu vzoriek a zameriava sa zvlášť na chemické látky, zodpovedajúce prostrediu, ktoré je vhodné pre život. NASA sa zatiaľ vyjadruje obozretne, ale niektoré výsledky analýzy sa vraj zapíšu do učebníc.

SAM

Záznam z ľavej kamery Mastcam na Mars rover Curiosity ukazuje kryty dvoch vstupných lievikov SAM

Vzorka pochádzala z rovnakého materiálu, aký bol analyzovaný nedávno pomocou prístroja CheMin, určeného na
mineralogickú analýzu a ktorý ukázal, že mineralógia Marsu je podobná bazaltickým vulkanickým horninám na Havaji.

Obrázky, ktoré boli zosnímané pomocou Mast Camera na NASA Curiosity rover ukazujú vrchnú časť Marťanskej pôdy nazvanej Rocknest

Obrázky, ktoré boli zosnímané pomocou Mast Camera na NASA Curiosity rover ukazujú vrchnú časť Marťanskej pôdy nazvanej Rocknest

Predým SAM analyzoval vzorky Marťanskej atmosféry, ktorá je 100 x redšia, ako tá na Zemi. Zameriava sa na hľadanie stôp metánu, ktorý by naznačoval výskyt života a CO2. Prvé výsledky naznačujú, že dnešná atmosféra na Marse sa líši
od tej pôvodnej a pravdepodobne vrchné vrstvy atmosféry Marsu postupne unikli do medziplanetárneho priestoru.

Paul Mahaffy , ktorý je šéfom výzkumu v NASA Goodard Space Flight Center povedal, že urobili množstvo analýz a plánujú ďalšie vzorky, aby potvrdili analýzu.

Zdroj: NASA