Najmenšie štáty na svete

1.Najmenší štát na svet je Vatikán alebo Vatikánsky mestský štát – má 0.44 km? a približne 994 trvalých obyvateľov a z toho je 100 mužov osobnej stráže pápeža – švajčiarskej gardy. Vatikán leží meste Rím v Taliansku ako malé územie okolo baziliky svätého Petra.

Námestie sv. Petra - pohľad z baziliky sv. Petra

Námestie sv. Petra – pohľad z baziliky sv. Petra

Vatikán je cirkevnou monarchiou, na ktorej čele je pápež, ktorý je hlavou katolíckej cirkvi.

2. Druhým najmenším štátom sveta je Monako s rozlohou 1.95 km? a približne 35000 obyvateľmi. Monako sa rozkladá na
francúzkej riviere neďaleko mesta Nice. Od 13 storočia je nezávislým kniežatsvom a podĺa ústavy je dedičnou konštitučnou monarchiou.

Monte Carlo

Monako – Monte Carlo

3. Tretím štátom v poradí je Nauru – 21.3  km? a približne 10000 obyvateľov. Nauru sa rozkladá na koralovom ostrove v mikronézii v južnej časti Tichého oceánu. Štát dosiahol nezávislosť v roku 1968. Obyvatelia šnauru pochádzajú z polynézskych a melanézskych moreplavcov. Hlavnnou  obživou je ťažba fosfátov.

Nauru

Nauru

4. Tuvalu – 26 km? a približne 11600 obyvateľov. Ostrovný štát v Tichom oceáne, ktorý sa rozkladá na deviatich korálových atoloch a ktorý získal nezávislosť v roku 1978. Má príjemné tropické podnebie, ale problémy s pitnou vodou a stúpaním morskej hladiny.

Pláž Tuvalu Funafuti

Pláž Tuvalu Funafuti

5. San Marino – rozloha 61.2 km? a 32400 obyvateľov. Leží v severnej časti centrálneho Talianska neďaleko turistického centra Rimini. Štát je jedným z najstarších štátov v Európe – od r. 301 a najdlhšie trvajúcou republikou s ústavou od roku 1600. Momentálne je hlavným zdrojom príjmov
cestovný ruch.

San Marino - Borgo Maggiore

San Marino – Borgo Maggiore