Migrácia Rómov začala pred 1500 rokmi

David Comas z  Institut de Biologia Evolutiva at Universitat Pompeu Fabra Spain na základe analýzy DNA zistil, že migrácia Rómov začala pred 1500 rokmi zo severnej Indie. 

Hoci sa metódy zisťovania DNA stále zdokonaľujú a je urobený prieskum takmer celej európskej populácie, Rómovia boli v zisťovaní histórie vedeckými spôsobmi analýzy DNA zatiaľ obchádzaní.

Rómovia - Fotografia z roku 1935 Nemecko

Rómovia – Fotografia z roku 1935 Nemecko – zdroj German Federal Archives

Štúdia sa uskutočnila na základe výskumu DNA u 13 skupín Rómov z celej Európy, tak aby zahŕňala čo najširšiu vzorku.

nPôvodne boli Rómovia volaní v Európe aj Gypsies – keďže sa kedysi predpokladal ich pôvod z Egypta.

Avšak štúdia potvrdila, že predkovia dnešných Rómov migrovali naraz pred 1500 rokmi a po príchode do Európy sa približne pred 900 rokmi rozšírili ďalej z Balkánu. Jazykové štúdie, ktoré predchádzali rovnako poukázali na rovnaký pôvod v severnej Indii.

Dnes žije v Európe približne 11 miliónov Rómov a sú považovaní za najväčšiu menšinu.

Ako povedal David Comas, ďalšie štúdie sa zamerajú na väčšiu vzorku a porovnanie DNA s obyvateľmi dnešnej Indie.