Nový pohľad na vyhynutie dinosaurov

Veľká časť predpokladá, že vyhynutie dinosaurov bolo spôsobené dopadom meteoritu s priemerom približne  10 km, ktorý dopadol do Mexického zálivu blízko mesta Chicxulub a spôsobil kráter o rozmeroch 180 km.

Explózia mohla mať energiu ako 100 triliónov ton TNT, viac než miliardu krát väčšiu, ako bola energia bomby zhodenej na Hirošimu.

Avšak ďalšia skupina vedcov argumentovala, že dopad tohto meteoritu sa objavil 300 000 rokov pred koncom masívneho vymierania a tak niektorí vedci predkladajú úvahy o ďalších možnostiach, ako napr. Shiva kráter v indii, alebo masívne vulkanické erupcie, ktoré nastali po zrážke Indie a Ázie.

Nové objav, ktoré používajú veľmi presné radiometrické údaje  ukazujú, že dopad v Chicxulub sa stal len približne 33 000 rokov pred masívnym vymieraním živočíchov a to s presnosťou +/- 11000 rokov.

Dopad meteoritu teraz veľmi silne korešponduje s tým, čo sa odohrávalo v minulosti, aj keď pravdepodobne nebol
jedinou príčinou vymierania.

Napríklad dramatické zmeny teploty v predchádzajúcich tisícročiach, ktoré boli spôsobené vulkanickou činnosťou, sa tiež pravdepodobne podieľali na vymieraní veľkých dinosaurov.

“Čo momentálne potrebujeme vedieť sú udalosti pred dopadom – aká bola úroveň ekologických stresov” povedal výskumník Paul Renne – geochnonológ a riaditeľ Berkeley Geochronology Center v Kalifornii, ktorý sa podieľal na nových meraniach.