Francúzka dostala telefónny účet na 11,721,000,000,000,000 EUR

Sollene San Jose dostala riadny šok, keď otvorila obálku z účtom za telefón a na ňom bola suma 11,721,000,000,000,000 EUR. To je približne 6000x viac ako je ročný rozpočet Francúzka.

France Bordeaux

France Bordeaux

Telekomunikačná spoločnosť jej na to spočiatku odkázala, že nemôže nič robiť s účtom, ktorý generoval počítač a ponúkla jej možnosť splátok. Nakoniec však našťastie priznala chybu a účet opravila na sumu 117,21 EUR. Následne sa ospravedlnila aj za nedorozumenie medzi klientom a call centrom. Zdroj: BBC

 

wandelroutes