Asteroid DA 14 sa blíži k zemi

Bude to až príliš blízko.

15. februára sa očakáva prelet asteroidu vo vzdialenosti len 27700 km od zeme, čo je bližšie než, niektoré telekomunikačné satelity a 10x bližšie než je obežná dráha mesiaca, takže sa teraz počíta presná dráha, aby bolo jasné, či niektorý zo satelitov nebude ovplyvnený.

“Je to to pozoruhodný prelet asteroidu tejto veľkosti,” povedal Paul Chodas výskumný pracovník NASA. “Stáva sa to len raz za pár dekád”.

Obrovská skala, veľkosti polovice futbalového štadióna bol spozorovaný pred rokom v observatóriu La Saga v južnom Španielsku.

Asteroid DA14

Asteroid DA14 – Illustration P. Carril, ESA

nAj keď výpočet trajektórie vylučuje momentálny dotyk so zemou, nie je isté, čo bude v budúcnosti, pretože u asteroidov tejto veľkosti je možné vypočítať presnú dráhu až keď je v určitej vzdialenosti od zeme.

Pravdepodobnosť kolízie asteroidu tejto veľkosti je raz za 1200 rokov a výsledkom by bol lokálne zničenie zeme na úrovni niekoľkých megaton TNT.