Predpokladaný predchodca cicavcov

Od čias Darwina sa povráva, že ľudia pochádzajú z opice, čo bolo kedysi terčom mnohých posmeškov.  Nie je to síce pravda, s dnešnými opicami máme len spoločného predka, ale čo by asi povedali posmeškári, keby sa dozvedeli, že dnešné živorodé cicavce, vrátane človeka, majú pravdepodobne spoločného predchodcu, ktorý je tak trocha podobný väčšej myši.

Na základe rozboru DNA a archeologických dát tým 23 vedcov zostavil pravdepodobný výzor zvieraťa, ktoré predchádzalo dnešným cicavcom. Malo byť o trocha väčšie ako myš ale menšie ako potkan a bolo pravdepodobne hlavne hmyzožravé.

Predchodca cicavcov

Predchodca cicavcov (Carl
Buell / February 8, 2013)

Približne pre 66 miliónmi rokov sa začali cicavce aj vďaka ústupu dinosaurov vyvíjať a členiť na ďalšie podskupiny.

Cicavce

Cicavce

Aj keď nie všetci vedci súhlasia s touto hypotézou, momentálne je to podľa údajov najpravdepodobnejší scénar.