Benzín zo vzduchu

Britská firma Air Fuel Synthesis vyvinula metódu, ako vyrobiť benzín zo vzduchu.

Firma AFS na tlačovej konferencii oznámila, že od Augusta vyrobila 5 litrov benzínu v malej rafinérii ktorá syntetizovala benzín z oxidu uhličitého a vodnej pary. Experti ukazujú na možný zlom v nazeraní na problémy súvisiace s riešením klimatických zmien a ropnou krízou. Firma síce ešte stále proces vyvíja a na výrobu benzínu potrebuje elektinu z rozvodnej siete, ale verí, že bude schopná produkovať benzín len s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov ako napr. slnečné a veterné elektrárne, kde je práve najväčší problém jej dlhodobé skladovanie.

Výsledný produkt je vhodný pre použitie v benzínových zásobníkoch s pridaním bežných aditív, ktoré sa dnes bežne dodávajú. Firma plánuje prvé komerčné využitie
technológie do konca roku 2014.

&nbsp